“Μια παλιοψυχούλα”

Title: “Μια παλιοψυχούλα”

Lyrics: Anestis Taskov, Tomis Gogos
Intro: Aegean Spirit, Aaron Cornelius Jackson III
Music: Aaron Cornelius Jackson III, D. Kammerson

Arrangement: Aaron Cornelius Jackson III
Producer: Aaron Cornelius Jackson III

11 years, 9 months ago Comments Off on “Μια παλιοψυχούλα”