ΤΟΜΗΣ ΓΩΓΟΣ – ΠΕΝΤΕ ΛΕΞΕΙΣ (Official Video Clip 2013)

Title: “Πέντε λέξεις”

Lyrics: Aaron Cornelius Jackson III, Tomis Gogos
Music: Aaron Cornelius Jackson III

Arrangement: Aaron Cornelius Jackson III
Producer: Aaron Cornelius Jackson III

Script: Aaron Cornelius Jackson III
Photography: Pennys
Lyric video editor and director: Oskar Wirén Tjärner

11 years, 2 months ago Comments Off on ΤΟΜΗΣ ΓΩΓΟΣ – ΠΕΝΤΕ ΛΕΞΕΙΣ (Official Video Clip 2013)